Θεσσαλονίκη

Date: 05/07/2022 Place: Θέατρο Γης Time: 21.30

 

 

 

 

 

 

Τοποθεσία : Θέατρο Γης

Ώρα: 21.30